Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

BEZ BARIÉR

Kontaktní osoba:

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk nabízí uživatelům se specifickými potřebami tyto služby:

 • Vyčleněné parkovací místo před hlavním vchodem
 • Bezbariérový vstup do budovy, možnost přivolání obsluhy u hlavního vchodu
 • Výtah do suterénu, prvního, druhého i třetího patra knihovny
 • Dobrou orientaci po budově umožňuje srozumitelný informačně-navigační systém zvukového charakteru, zabudovaný v kabině výtahu
 • Suterén – bezbariérový přístup do kluboven
 • První patro – bezbariérový přístup do oddělení pro děti a mládež i oddělení služeb knihovnám, bezbariérové WC
 • Druhé patro – bezbariérový přístup do oddělení pro dospělé čtenáře, malého sálu, kanceláře ředitelky a ekonomického úseku knihovny
 • Třetí patro – bezbariérový přístup do velkého sálu, učeben vysoké školy, bezbariérové WC
 • Vhodná literatura k zapůjčení (beletrie, naučná, časopisy), zvukové knihy, e-knihy, knihy v Braillově písmu
 • Časopisy pro nevidomé Zora, Ema
 • Možnost zapůjčení brýlí a podpisového okénka
 • Čtyřkolové chodítko s úložným prostorem pro odkládání vybraných knih
 • Bezbariérový přístup k PC (internet, tisk, kopírování) na dospělém i dětském oddělení
 • Veřejně přístupná Wi-Fi ve všech prostorách knihovny
 • Roznášková služba určená pro čtenáře knihovny starší 60 let a držitele průkazu ZTP, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje knihovnu krátkodobě či dlouhodobě navštěvovat. Tato služba je poskytována každý první čtvrtek v měsíci po dohodě. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit u Ivety Bittner (e-mail: bittner@knihovnaspk.cz, telefon: +420 583 214 588), stačí uvést svůj kontakt, okruh/žánr četby a druh dokumentu, o nějž mají zájem (kniha, CD, časopis…)
 • Miska na vodu pro vodicí a asistenční psy
 • Prodej bílých pastelek u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole na podporu nevidomých v České republice
 • Příležitostný prodej výrobků klientů šumperských sociálních služeb
 • Bezbariérový přístup na akce knihovny (velký a malý sál, venkovní prostory)
 • Pořádání akcí, na nichž se mohou potkat „zdraví“ i handicapovaní návštěvníci (kávový dýchánek, karneval)
 • Využití kluboven, malého i velkého sálu pro zájmovou činnost, speciální místnost pro multismyslovou relaxační terapii snoezelen
 • Možnost příjemného posezení v Literární kavárně, která slouží jako tréninkové pracoviště pro osoby s mentálním postižením a nabízí produkty organizace Dobroty sociální podnik, s. r. o.
 • Možnost pracovního uplatnění osob s handicapem (pomoc s úklidem a údržbou kolem budovy, čištění a balení knih)
 • Všichni pracovníci knihovny byli proškoleni pro poskytování služeb uživatelům se specifickými potřebami

Dostupnost knihovny z MHD:

 • Nejbližší zastávka MHD Štefánikova – lékařský dům, autobus č. 2 a 3 (u polikliniky, do knihovny je pět minut chůze)

Jak správně komunikovat s handicapovanými

Odkazy na organizace pomáhající lidem s handicapem v Šumperku:

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc