Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Pro čtenáře

Výpůjční doba

Výpůjční doba se liší v závislosti na oddělení. Přes letní prázdniny je provoz zkrácen o hodinu. Knihovna je uzavřena vždy ve čtvrtek a v neděli.

Knihovní řád

Čtenáři se musí řídit knihovním řádem, který je opravňuje k vypůjčení knih a periodik a k využívání veřejného internetu či dalších služeb, které jsou v knihovně dostupné.

Ceník služeb

Ceny samozřejmě nejsou jednotné. Ceník za naše služby je rozdělen pro děti do 15 let, studenty a seniory, držitele průkazu ZTP nebo ZTPP a pro dospělé.

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro dospělé je přístupná každý den kromě čtvrtka a neděle. K dispozici je mnoho služeb od výpůjčky beletrie až po bohatý fond pedagogické literatury.

Půjčovna pro mládež

Půjčovna pro mládež je taktéž otevřená každý všední den kromě čtvrtka. O víkendu pouze v sobotu. Otevírací doba je však posunuta až na 9 hodin. Kromě knih zde lze zapůjčit i časopisy a hry.

Uživatelé se specifickými potřebami

Knihovna kromě bezbariérového přístupu nabízí zapůjčení speciálních pomůcek nebo roznáškovou službu a pravidelně spolupracuje s organizacemi poskytujícími služby osobám s mentálním postižením.

Půjčovna KD Sever

Půjčovna v Klubu důchodců Sever je otevřena každé pondělí od 12:30 do 15:30. Půjčovna je speciálně zařízena pro potřeby důchodců a seniorů a přizpůsobena jejich přáním či výběru literatury.

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc