Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Často kladené dotazy

Po předložení občanského průkazu (cizinci – cestovního pasu) a zaplacení registračního poplatku Vám vystavíme legitimaci. Držitelé průkazu ZTP a ZTTP mají registraci zdarma. Po uplynutí 12 měsíců je třeba uhradit poplatek na další rok.

Ano. Čtenáři si mohou půjčovat na jednu legitimaci v hlavní budově knihovny na ul.28. října i v pobočce Sever na Temenické ulici 2620/5.
Výpůjční doba v pobočce Sever je každé pondělí od 12:30 do 15:30.
Knihy však musí vracet tam, kde si je zapůjčili.

Katalog knihovny | Knihovní řád

Ano, vedoucí instituce pověří pracovníka právem půjčovat si pro organizaci; pověření předloží při zápisu spolu s dokladem o zřízení organizace a občanským průkazem.

Ano, pokud půjčený dokument nežádá jiný čtenář, je možno jej prodloužit, nejvýše však třikrát. O prodloužení můžete požádat osobně, telefonicky, mailem nebo prostřednictvím čtenářského konta v elektronickém katalogu na www.katalogspk.cz (čtenáři-výpůjčky)

Vybrané publikace, denní tisk a poslední čísla časopisů se půjčují pouze do čítárny.

Vše najdete v Knihovním řádu, který si můžete prostudovat v knihovně nebo na https://www.knihovnaspk.cz/pro-ctenare/knihovni-rad

Pokud knihovna požadovanou publikaci nevlastní, může ji prostřednictvím služby MVS zprostředkovat z jiné knihovny na území ČR nebo v zahraničí. Je možno získat i kopie článků z tisku a z periodik.

 

Rozhodně nedoporučujeme! V případě nedodržení výpůjční lhůty účtuje knihovna poplatky.

Ano. K dispozici jsou 4 místa v čítárně půjčovny pro dospělé, 1 místo v půjčovně pro mládež a v knihovně Sever 3 místa. Děti do 15-ti let musí mít souhlas zákonného zástupce.

 

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc