Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

O knihovně

Jako veřejná služba umožňuje knihovna kromě půjčování knih také prezenční půjčování periodik, přístup k elektronickým informačním zdrojům a internetu. Pořádá vzdělávací akce pro školy i veřejnost.

Pro školy

Knihovna Šumperk nabízí širokou škálu vzdělávacích knihovnických programů pro MŠ, ZŠ i SŠ, které poutavě obohacují školní výuku. Programy jsou založené na interakci a dialozích, které budou děti bavit.

Pro knihovny

Spolupracujeme s mnoha českými i zahraničními knihovnami, mezi kterými probíhají dlouhodobé spolupráce, vzdělávací aktivity knihovníků v oblasti digitalizace či meziknihovní výpůjční služby.

Knih
k 31.12.2023
0
Registrovaných čtenářů
k 31.12.2023
0
Let knihovnictví v Šumperku
0 +
Pobočka v Šumperku
0

O knihovně

Knihovna Šumperk je kulturní a vzdělávací instituce pro celý region. Veřejnosti, knihovnám a školám nabízí širokou škálu služeb, mezi které patří:

První veřejná knihovna v Šumperku vznikla v roce 1885, kdy tehdejší starosta Johann Friedrich Schneider odkázal svou knihovnu a 1000 zlatých na vybudování veřejné městské bibliotéky.
Knihovna za celá léta vystřídala několik budov, ale v dnešní době sídlí v nově zrekonstruované budově bývalé Masarykovy školy.

Půjčovna pro mládež

Knihovna má několik oddělení, včetně dětského, které nabízí knihy pro děti a mládež. Oddělení má také samostatnou čítárnu, kde si děti mohou číst knížky nebo si hrát s hračkami.

Lavička Václava Havla

Před budovou šumperské knihovny si můžete posedět na lavičce Václava Havla.

Lavička byla slavnostně odhalena 4. 10. 2018.

Odhalení lavičky z dílny architekta Bořka Šípka se zúčastnilo zhruba sto dvacet lidí, mezi nimi i signatáři Charty 77.

Akce knihovny podporují

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc