Připravované akce

1. 7. - 31. 8. 2019

Vážení čtenáři, letní provozní doba knihovny v půjčovně pro mládež je od 8 do 16 hod. a v půjčovně pro dospělé od 8 do 17 hod. Ve čtvrtek a sobotu je knihovna pro veřejnost uzavřena.

Pobočka Sever má otevírací dobu 9 - 12 a 13 - 17. Čtvrtek a sobota je zavřeno.

9. 7. - 27. 8. 2019

Pravidelně každé úterý v čase od 9.00 hod.  do 11.30 hod. připravily knihovnice v půjčovně pro mládež pro děti do 10 let hry, soutěže, tvoření … Děti mohou dorazit samy, nebo v doprovodu rodičů, babiček a dědečků, u kterých tráví prázdniny. Vstup je zdarma a kdo se zúčastní minimálně 4x, toho čeká na konci prázdnin odměna.

9.7. Pojď si hrát na indiány

16.7. Tvořivá dílnička - skládání zvířátek z vyřazených knih s Mgr. Hankou Krausovou

23.7. Pojď si hrát na malíře

30.7. Pojď si hrát na pošťáky

6.8. Pojď si hrát s písmenky

13.8. Pojď si hrát s pohádkou

20.8. Pojď si hrát na pravěk

27.8. Pojď si hrát na kouzelníky

25. 7. - 4. 9. 2019

Výstava fotografií

Zahájení výstavy: 25.7. za přítomnosti autora fotografií a režisérky Olgy Sommerové

Čas: 17.00

Místo: půjčovna pro dospělé

18.30 - promítání dokumentu Věra68 v Kině Oko Šumperk

 

21. srpna byly gymnastky, československé reprezentantky, na soustředění v Šumperku. V tom stejném čase měl Martin Žarnay, student Vysoké školy dopravní v Žilině, praxi v podniku Dílny pro opravu vozidel v Šumperku. Druhý den pobytu je brzy ráno probudil rozhlas po drátě, který informoval o vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území naší republiky. Mnoho lidí vyšlo do ulic. Nestřílelo se. Nebyla to sovětská armáda, do Šumperka dorazili Poláci. Student Žarnay měl u sebe jenom malý fotografický aparát „Smena“ (paradoxně sovětské výroby). Limitovaný počtem obrázků fotografického kinofilmu, vyfotil několik záběrů, které uchovával ve svém archivu až do současnosti. Na několika z těchto fotografií i náhodně vyfotil Věru Čáslavskou, která se také v centru města ve stejnou chvíli pohybovala.

Martina Žarnay (1946) ukončil studium v roce 1970 na VŠD v Žilině. Jeho studijní specializace si kromě jiného vyžadovala také krátkou praxi z údržby kolejových vozidel. Proto byl přítomen v srpnu 1968 v Šumperku. Pracoval 3 roky jako konstruktér lokomotiv, následně pak jako konstruktér průmyslových manipulátorů a svou kariéru zakončil jako pedagog Žilinské univerzity. V současné době je v důchodu. Žije v Žilině, je ženatý má syna, dceru a 4 vnoučata. Ve fotografování je samouk, nikdy nikde nevystavoval, jeho ambice skončily v okruhu rodiny a známých. Taktéž používal fotografii jako pracovní nástroj ve své profesní činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

25. 6. - 4. 9. 2019

Matica osvety, z. o.  Slovensko

Zahájení výstavy: 25.6.

Čas: 17.00 hod.

Místo: půjčovna pro mládež

Výstava hracích plánů a stolních her v podobě obrazů, od nejstarších časů až po současnost. Součástí expozice budou také hrací stolky, na kterých si návštěvníci můžou zahrát některé málo známé hry. Celkem se bude na výstavě prezentovat přibližně 80 různých stolních her.

 

6. 6. - 24. 7. 2019

Zahájení výstavy: 6.6. 2019

Čas: 17.00

Místo: půjčovna pro dospělé

Na zahájení zahraje:

Old Time trio - Jiří Sedláček, Zdeněk Bojko a Jiří Konečný

Svět, v němž se pohybujeme, je plný znaků, které o něčem informují nebo k něčemu vyzývají. To se týká i znaků pokrývajících povrchy našich ulic a silnic, tedy vodorovného dopravního značení. Takové znaky podléhají změnám, které mohou otupit nebo zrušit jejich zamýšlený význam, ale jejich grafická podoba někdy vytváří uskupení, pod něž by se autor mohl jen podepsat.

 

Jindřich Špicner

(* 24.6.1947 v Praze)

• absolvent VŠCHT Praha (inženýr chemie),

• drtivou většinu pracovního života výzkumník ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v.v.i.,  od roku 2016 starobní důchodce

• fotografovat začal pod vedením svého otce, v dalším období autodidakt

• pozitivů moc nenadělal, pro přátele několikrát uspořádal promítání dianegativů (na způsob promítání diapozitivů).

Ve stříbrném období rád vytvářel negativy, nerad pozitivy. Po postupném poškození obou přístrojů Praktica fotí na digitál (2008).

Výstavu zahájí :

Tomáš Škrdlant (*1943) Publicista, dokumentarista.

Absolvent FAMU (režie). Před rokem 1989 byly jeho možnosti tvorby omezeny kvůli dokumentům, klteré natočil kolem roku 1968. Od roku 1990 natočil přes 60 autorských dokumentů, převážně s ekologickou, psychologickou a sociologickou tematikou. V letech 2000-2009 vedl na Masarykově univerzitě v Brně Seminář nelineárního myšlení.

V roce 1996 vydal knihu Demokracie přírody, je spoluautorem knihy Skrytá pravda země (společně s filosofem Zdeňkem Neubauerem).

V roce 2005 získal na festivalu Devět bran Trilobita a Křišťálovou menoru za film Milujte svého nepřítele. V roce 2009 získal Cenu Pavla Kouteckého za film Nevítaní, ve kterém mapuje příběhy obtížného dětství a dospívaní několika fyzicky postižených lidí.