Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Zahraniční literatura

Šumperská knihovna disponuje velkým výběrem literatury v různých světových jazycích, která byla získána do knihovny především díky darům a částečně nákupem. V roce 2010 byly do knihovny převedeny knihy v němčině z fondu německé knihovny v Domě evropského setkávání (Geschaderův dům).

V roce 2015 se naše knihovna zapojila do projektu Cizojazyčná literatura, který je zaměřen na podporu doplňování cizojazyčné literatury ve vybraných veřejných knihovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel. Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR a jeho realizaci zajišťuje Moravská zemská knihovna v Brně. Knihovna se tak stala jedním z center pro cizojazyčnou literaturu v ČR. Jedná se nejen o výběr ze současné světové literatury, ale také jazykové učebnice a zjednodušenou četbu v různých stupních obtížnosti od začátečníků po pokročilé, někdy doplněnou zvukovou nahrávkou textu.

Níže naleznete seznamy knih získaných díky tomuto projektu, rozdělené podle jednotlivých jazyků.

Anglická literatura

Anglická literatura

Půjčovna pro mládež

Anglická literatura

Půjčovna pro dospělé

Anglické učebnice

Půjčovna pro mládež

Anglické učebnice

Půjčovna pro dospělé

Německá literatura

Německá literatura

Půjčovna pro mládež

Německá literatura

Půjčovna pro dospělé

Německé učebnice

Půjčovna pro dospělé

Francouzská literatura

Francouzská literatura

Půjčovna pro mládež

Francouzská literatura

Půjčovna pro dospělé

Francouzské učebnice

Půjčovna pro mládež

Francouzské učebnice

Půjčovna pro dospělé

Ruská literatura

Ruská literatura

Půjčovna pro dospělé

Ruské učebnice

Půjčovna pro dospělé

Slovenská literatura

Slovenská literatura

Půjčovna pro mládež

Slovenská literatura

Půjčovna pro dospělé

Slovenské učebnice

Půjčovna pro dospělé

Španělská literatura

Španělská literatura

Půjčovna pro mládež

Španělská literatura

Půjčovna pro dospělé

Španělské učebnice

Půjčovna pro dospělé

Italská literatura

Italská literatura

Půjčovna pro mládež

Italská literatura

Půjčovna pro dospělé

Italské učebnice

Půjčovna pro dospělé

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc