logo-knihovna

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými speciálními potřebami.

Knihovna Šumperk

Nyní máme zavřeno

Dětské oddělení

Nyní máme zavřeno

Půjčovna KD sever

Nyní máme zavřeno

Regionální služby knihovnám

Městská knihovna T.G. Masaryka Šumperk je pověřena Vědeckou knihovnou v Olomouci výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny okresu Šumperk. Regionální funkce jsou poskytovány v souladu s § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a jsou hrazeny z finančních prostředků Olomouckého kraje. Cílem je zaručit i občanům v malých obcích dostupné knihovnické a informační služby. Služby jsou poskytovány za spolupráce profesionálních knihovníků střediskových knihoven.

Základní služby poskytované knihovnám regionu:

  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
  • vzdělávání knihovníků, porady a semináře
  • podpora a pomoc při zpracování statistiky o činnosti knihoven
  • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich distribuce a cirkulace
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • nákup, zpracování a distribuce knihovních fondů, pořízených z prostředků zřizovatele (obce)
  • IT podpora, servis automatizovaného knihovního systému

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc