logo-knihovna

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Půjčovna pro dospělé

Nyní máme zavřeno

Půjčovna pro mládež

Nyní máme zavřeno

Půjčovna KD sever

Nyní máme zavřeno

Ceník služeb

1. Registrace uživatelů na jeden rok
Základní poplatek
150 Kč
Důchodci, studenti na základě předložení průkazu o studiu
80 Kč
Děti do 15 let
60 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTPP – bezplatná registrace
zdarma
2. Duplikát čtenářské legitimace 20 Kč
3. Rezervace - manipulační poplatek za 1 ks dokumentu 10 Kč
4. Meziknihovní služby (MVS)
Paušál za poštovné při vyřízení 1 ks výpůjčky v ČR
80 Kč
Mezinárodní MVS:
z Evropy
300 Kč
mimo Evropu
500 Kč
5. Reprografické služby
Černobílé kopie a tisk
- A4 jedna strana
3 Kč
- A3 jedna strana
6 Kč
Barevné kopie a tisk
- A4 jedna strana
15 Kč
- A3 jedna strana
30 Kč
6. Využití PC s přístupem k Internetu
Registrovaní uživatelé:
15 min. denně zdarma, dále 5 Kč za každých 15 min.
Neregistrovaní uživatelé:
15 min. denně zdarma, dále 10 Kč za každých 15 min
Registrovaní uživatelé s průkazem ZTP,ZTPP
zdarma
7. Sankční poplatky:
Poplatek z prodlení – po uplynutí 35 dnů* - bez upomínky poštou
10 Kč
1. upomínka – po uplynutí 50 dnů *
40 Kč
2. upomínka – po uplynutí 65 dnů *
60 Kč
3. upomínka – po uplynutí 95 dnů *
100 Kč
4. Upomínka ředitele - po uplynutí 130 dnů *
180 Kč
* od data výpůjčky nebo od data poslední prolongace
8. Ztráta nebo poškození dokumentu
a) Finanční náhrada:
knihy: cena knihy + manipulační poplatek
50 Kč
periodika a ostatní dokumenty: cena + manipulační poplatek
20 Kč
ztráta komponentů hry (jednotná cena za 1 komponent)
30 Kč
b) Náhrada formou kopie – cena za reprografické práce a vazbu
c) Poškození technického zpracování odstranitelné vlastními silami
50 Kč
d) Poškození identifikačního čipu
20 Kč

Ke stažení

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc