logo-knihovna

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými speciálními potřebami.

Knihovna Šumperk

Nyní máme zavřeno

Dětské oddělení

Nyní máme zavřeno

Půjčovna KD sever

Nyní máme zavřeno

Ceník služeb

1. Registrace uživatelů na jeden rok
- Základní poplatek
150 Kč
- Důchodci, studenti na základě předložení průkazu o studiu
80 Kč
- Děti do 15 let
60 Kč
- Držitelé průkazu ZTP, ZTPP – bezplatná registrace
zdarma
2. Duplikát čtenářské legitimace 20 Kč
3. Rezervace - manipulační poplatek za 1 ks dokumentu 10 Kč
4. Meziknihovní služby (MVS)
- Paušál za poštovné při vyřízení 1 ks výpůjčky v ČR
60 Kč
- Mezinárodní MVS:
z Evropy
60 Kč + paušál za poštovné 200 Kč
mimo Evropu
60 Kč + paušál za poštovné 400 Kč
5. Reprografické služby
Černobílé kopie a tisk
- A4 jednostranná, kopie, tisk z databáze nebo text z Internetu
2 Kč
- A4 oboustranná – text
4 Kč
- A4 text + obrázek (více jak 50% pokryté plochy)jednostranná
4 Kč
- A3 jednostranná – text
4 Kč
- A3 oboustranná – text
8 Kč
- A3 obrázek + text – jednostranná (50% pokryté plochy) ..
12 Kč
Barevné kopie a tisk
- A4, jednostranná, barevná kopie, tisk z databáze nebo text z Internetu
12 Kč
- A4 oboustranná, barevná
24 Kč
- A3 jednostranná, barevná
24 Kč
- A3 oboustranná, barevná
48 Kč
6. Využití PC s přístupem k Internetu
- Registrovaní uživatelé:
15 min. denně zdarma, dále 5 Kč za každých 15 min.
- Neregistrovaní uživatelé:
15 min. denně zdarma, dále 10 Kč za každých 15 min
- Registrovaní uživatelé s průkazem ZTP,ZTPP
zdarma
7. Sankční poplatky:
Poplatek z prodlení – po uplynutí 35 dnů* - bez upomínky poštou
10 Kč
1. upomínka – po uplynutí 50 dnů *
30 Kč
2. upomínka – po uplynutí 65 dnů *
50 Kč
3. upomínka – po uplynutí 95 dnů *
80 Kč
4. Upomínka ředitele - po uplynutí 130 dnů *
150 Kč
* od data výpůjčky nebo od data poslední prolongace
8. Ztráta nebo poškození dokumentu
Finanční náhrada:
- knihy: cena knihy + manipulační poplatek
50 Kč
- periodika a ostatní dokumenty: cena + manipulační poplatek
20 Kč
Náhrada formou kopie – cena za reprografické práce a vazbu
Poškození technického zpracování odstranitelné vlastními silami
50 Kč
Poškození identifikačního čipu
20 Kč

Ke stažení

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc