Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Ceník služeb

1. Registrace uživatelů na jeden rok
Základní poplatek
150 Kč
Důchodci, studenti na základě předložení průkazu o studiu
80 Kč
Děti do 15 let
60 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTPP – bezplatná registrace
zdarma
2. Duplikát čtenářské legitimace 20 Kč
3. Rezervace - manipulační poplatek za 1 ks dokumentu 10 Kč
4. Meziknihovní služby (MVS)
Paušál za poštovné při vyřízení 1 ks výpůjčky v ČR
80 Kč
Mezinárodní MVS:
z Evropy
300 Kč
mimo Evropu
500 Kč
5. Reprografické služby
Černobílé kopie a tisk
- A4 jedna strana
3 Kč
- A3 jedna strana
6 Kč
Barevné kopie a tisk
- A4 jedna strana
15 Kč
- A3 jedna strana
30 Kč
6. Využití PC s přístupem k Internetu
Registrovaní uživatelé:
15 min. denně zdarma, dále 5 Kč za každých 15 min.
Neregistrovaní uživatelé:
15 min. denně zdarma, dále 10 Kč za každých 15 min
Registrovaní uživatelé s průkazem ZTP,ZTPP
zdarma
7. Sankční poplatky:
Poplatek z prodlení – po uplynutí 35 dnů* - bez upomínky poštou
10 Kč
1. upomínka – po uplynutí 50 dnů *
40 Kč
2. upomínka – po uplynutí 65 dnů *
60 Kč
3. upomínka – po uplynutí 95 dnů *
100 Kč
4. Upomínka ředitele - po uplynutí 130 dnů *
180 Kč
* od data výpůjčky nebo od data poslední prolongace
8. Ztráta nebo poškození dokumentu
a) Finanční náhrada:
knihy: cena knihy + manipulační poplatek
50 Kč
periodika a ostatní dokumenty: cena + manipulační poplatek
20 Kč
ztráta komponentů hry (jednotná cena za 1 komponent)
30 Kč
b) Náhrada formou kopie – cena za reprografické práce a vazbu
c) Poškození technického zpracování odstranitelné vlastními silami
50 Kč
d) Poškození identifikačního čipu
20 Kč

Ke stažení

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc