Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

TVÁŘE KRAJINY – OČI POUTNÍKA – Ivo Müller

TVÁŘE KRAJINY – OČI POUTNÍKA

cyklus noeticko-cestopisných přednášek

3. díl: Tvář zarostlá

Čas: 18.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

Zaroste-li rána v kůži, zmizí bolest; zaroste-li pěšina v krajině, zmizí radost.

Radost tichých kroků mezi trnkami a šípkovými keři.

Radost šustivého listí pod košatými buky.

Pohlazení dlouhovlasých travin, jimiž s vědomím cíle proplouvám odnikud nikam, usilovně hledaje pěšiny, co spojují minulost s budoucností.

Radost proplétání kmenů s kořeny, srůstání s nimi.

Radost srnčího běhu přes prameniště a úžlabiny, mlázím a houštinami, až ke šťavnatému palouku.

O tom, jak některé stezky ani po letech nezarostly.

O pěšinách, co vedou do míst stále stejných, ačkoli pokaždé jinou krajinou.

O udržování cestiček, po nichž se plíží lovci, pádí myšlenky, hopkají zajíci, kráčejí poutníci, zbrkle letí oblaka a nezadržitelně plynou roky.

Vrátka do míst, z nichž se člověk nikdy nevrací stejný.

Pěšiny, cestičky a stezky, co má cenu prošlapávat, aby nezmizela radost.

Rozjímání nad toulkami po rodných hroudách i širém světě, rozhledy po zvlněné krajině hor i vlastního života, prolínání horizontů vnějších a vnitřních.

Co všechno lze vysypat z batohu po mnoha letech cárání po světě, tedy kromě promočených bot, připáleného ešusu a vítězoslavného zápisu do deníku.

Zarostlá tvář proklučí některá z těchto témat:

Předchozí Autorské čtení: Anna Strnadová – Prodloužená sonáta života

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc