Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Jan Žmolík: Kresby

Jan Žmolík pochází ze Šumperka. Chodil na základní školu Schola – Viva, ops,. V letech 2005 – 2009 byl studentem Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3. Absolvoval výuku Základní umělecké školy v Šumperku ve třídě akademické malířky Aněžky Kovalové. Na střední škole v rámci Myslivecko – lesnického kroužku vytvářel kresby na propagační materiály akce Putování s Hubertem. V současné době studuje Pomocné vědy historické na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Má za sebou dvě samostatné výstavy kreseb. Také vytvořil ilustrace pro titulní strany divadelního časopisu z Kojetína Divadelní Koječák (pro čísla z let 2010 a 2011). Kresby které Jan vytváří tužkou, tuží a rýsovacím perem, jsou inspirované vlastními prožitky, architektonickými památkami, divadlem, literaturou, symbolikou, sny, pohádkami a mytologií.

Předchozí Luděk Štipl: Židovské tradice a symboly

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc