Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Ivo Müller – Tváře krajiny – Oči poutníka

2. díl: Tvář zasněná

Čas: 18.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

Není třeba zlézat nejvyšší vrcholy, aby se batoh zaplnil – čím? Nečekanými odpověďmi na nevyslovené otázky. Uhlíky, paprsky, kořínky.

Krajina do mě otiskuje svou tvář, já do ní své písně.

Čím mě asi mé sudičky obdařily, když mi do kolébky vložily pár toulavých bot? Závažím? Hračkou? Klíčkem k širému světu? Či snad svěřenou hřivnou?

Zkrátka – Proč se po těch kopcích stále toulám?

Zasněná tvář odkryje některá z těchto témat:

nebo další, co zrovna našmátráme v útrobách batohu

Předchozí Poslední věci člověka – Bc. Andrea Radomská, Dis.

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc