Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Poslední věci člověka – Bc. Andrea Radomská, Dis.

Přednáška

Poslední věci člověka

Bc. Andrea Radomská, Dis.

Zamyšlení nad smrtí a umíráním a důležitosti možnosti důstojného odchodu

Čas: 17.00

Místo: Malý sál

Vstupné: 50 Kč

Andrea Radomská absolvovala řadu vzdělávacích seminářů z oblasti hospicové a paliativní péče, supervize, komunikace, sociální práce a reminiscence.

Od roku 1999 se aktivně pohybuje na poli hospicové a paliativní péče, stála u zrodu několika mobilních hospiců, doprovází umírající, podporuje doprovázející a dodává odvahu pozůstalým.

Galerie

Předchozí SKŘÍTEK JIŘIN a jeho cesty křížem krážem do světa knih a zase ven

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc