Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Dvakrát zachráněné dítě: Thomas Graumann

Pan Thomas Graumann je jedním ze 669 českých židovských dětí, zachráněných v roce 1939 panem Nicholasem Wintonem. Válku díky tomuto muži přežil v bezpečí v křesťanské rodině ve Skotsku. Jeho příbuzní, kteří zůstali v Československu zahynuli v koncentračních táborech. Thomas Graumann svoji vděčnost za záchranu vyjadřuje celý život tím, že se věnuje charitativní práci pro potřebné, osvětové práci a vzdělávání mládeže. Vypráví svůj příběh o záchraně života. Vyprávění je doplněno ukázkami z filmu Síla lidskosti.

Galerie

Předchozí Ivo Müller: Rumunsko a Moldavsko 2009

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc