Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Dokument Paměti národa – České děti z Volyně – Adam Drda a Vít Lucuk

Čas: 17.00

Místo: velký sál

Vstup volný

Od druhé poloviny 19. století žili na Volyni na pomezí Polska a Ukrajiny tisíce Čechů. Jejich osudy v letech 1939–1945 patřily k nejtěžším: Volyň se stala „krvavou zemí“, sužovalo ji sovětské a nacistické násilí i skupiny ozbrojených banditů. Mnozí volyňští Češi bojovali a umírali za svobodu jako vojáci čs. východní armády, mnozí roku 1947 opustili domovy a raději se vrátili do staré vlasti. Ani ne za rok je i v Československu dostihl komunistický totalitarismus…

V dokumentárním filmu, který čerpá z rozhovorů pro archiv Paměť národa, vypovídají lidé, kteří se na Volyni narodili a jejichž rodiny se po repatriaci usadily v Olomouckém kraji.

Délka dokumentu: 45 minut

Plakát pro promítání dokumentu paměti národa České děti z Volyně od Adama Drdy a Víta Lucuka
Předchozí Beseda – Dezinformace: Co nám tento fenomén říká o české společnosti – Bob Kartous

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc