Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Beseda – Dezinformace: Co nám tento fenomén říká o české společnosti – Bob Kartous

Čas: 18.00

Místo: velký sál

Vstup volný

Prezidentské volby i válka na Ukrajině ukazují nejen na to, jak jsou dezinformace provázány s konkrétními zájmy, ale i na systematičnost jejich šíření a principy, s nimiž dezinformace nakládají: strach, nejistota, dezorientace. V některých případech – jako je třeba covid – se nevyhnou nikomu, ať už konzumuje digitální informační obsahy, nebo se k němu dostávají z druhé ruky. Existuje proti nim relativně jednoduchá obrana; k jejímu přijetí je ale třeba osvojit si několik pravidel kritického odstupu. A to není v digitálním informačním chaosu úplně jednoduché.

Plakát pro besedu s Bobem Kartousem o Dezinformacích
Předchozí Festival – Město čte knihu – spisovatel Josef Formánek a výtvarník Dalibor Nesnídal

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc