Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Beseda – Život s autismem

Čas: 17:00

Místo: velký sál

Vstup volný

Setkání je určeno všem, kteří jsou součástí života osob s vrozenou poruchou autistického spektra, a také těm, kteří se chtějí o této diagnóze něco dozvědět. V programu se dozvíte, jaká jsou úskalí správné a včasné diagnostiky, jak by měla vypadat intervenční terapie autismu i jaká je dostupná nabídka sociálních služeb poskytovaných pro rodiny s autisty. Seznámíte se rovněž s životními příběhy či kazuistikami z rodin žijících s osobami s poruchou autistického spektra.

Na besedu není nutné provádět závaznou registraci, akce je určena všem se zájmem o toto téma.

Program:

  • Poruchy autistického spektra – Lenka Šilhanová, speciální pedagožka a vedoucí odborného sociálního poradenství DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s.
  • Sociální služby DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s. – Věra Nedomová, ředitelka DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s
  • Kazuistika mladé ženy s autismem – Iva Macurová, osobní asistentka DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s.
  • Život s autismem – Lenka Čermáková, matka syna s autismem
  • Dotazy a diskuse
  • Prohlídka multisenzorické místnosti Snoezelen

Besedu pořádají MAPO Academy, Nemocnice Šumperk a Dětský klíč Šumperk ve spolupráci s Městskou knihovnou T. G. Masaryka Šumperk.

Plakát pro besedu život s autismem ve spolupráci s MAPO Academy, Nemocnicí Šumperk a Dětským klíčem Šumperk
Předchozí Cyklus přednášek: Dům na venkově – Z minulosti do budoucnosti domu na venkově – Jan Tomíček

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc