Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Bělorusko – minulost, současnost, budoucnost ?

Beseda, koncert, minivýstava a možná i tanec

Bělorusko – minulost, současnost, budoucnost ?
Program k připomenutí 10. výročí úmrtí Václava Havla

Termín: 15.12.

Čas: 17.00

Místo: Velký sál

Vstup zdarma

Přednáška a beseda k nové knize Ilji Lemeškina: Portrét Franciska Skoriny
Interaktivní přednáška o nejvýznamnější běloruské osobnosti, která také svůj pestrý profesní osud spojila s naší zemí – v Praze. Ilja Leškin vytiskl první „ruskou“ bibli a položil základ moderní běloruštiny, vytvořil druhý nejstarší portrét v Čechách a založil zahradu Pražského hradu a společně se svým synem i zámeckou zahradu v Jindřichově Hradci.
HOSTÉ: Ilja Lemeškin – autor knihy, Tomáš Hoskovec – předseda Pražského lingvistického kroužku a vydavatel knihy

VÝSTAVA: jednorázová výstava panelů o Životě Františka Skoriny a portréty výtvarníka Jiřího Altmanna

Bělorusko současnosti i budoucnosti
HOSTÉ: Běloruský pěvecký spolek a Sviatlana Sudovskaja , případně pan Miroslav Joukl – vedoucí katedry sociologie Univerzity Hradec Králové, případně velvyslanec Litvy

povídání o současném Bělorusku i jeho budoucnosti doplní zpěv lidových písní a na závěr i s možností ukázek tance typických běloruských tanců + ukázky filmové.

Předchozí Uvítání knihy – Čti Jeseníky

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc