Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Zájezd – Senioři po památkách

Čas odjezdu: 8.30 od knihovny

Cena: 50 Kč

Tradiční vzdělávací zájezd, který pořádá Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk pro seniory (čtenáře knihovny).

Pod vedením Ing. Arch. Jitky Štáblové navštívíme tentokrát obec Libinu.

Program:

– kostel sv. Jiří se sochami sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie

– sousoší Kalvárie u kostela

– dům č. p. 204

– kaple Loučení

– mauzoleum rodiny Langerů

– sousoší Kalvárie na hřbitově

– bývalá textilní továrna rodiny Langerů

– sloup se sousoším NT

– kaple sv. Rocha

– sousoší Kalvárie za obcí

– vila rodiny Langerů č. p. 215 (knihovna)

Zájemci o účast na zájezdu se závazně přihlásí a zaplatí v půjčovně pro dospělé nové knihovny. Na základě závazné přihlášky bude zájemci rezervováno místo v autobuse.

Předchozí Jindřich Špicner – Po čem si šlapeme (výstava fotografií)

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc