Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Jindřich Špicner – Po čem si šlapeme (výstava fotografií)

Zahájení výstavy: 6.6. 2019

Čas: 17.00

Místo: půjčovna pro dospělé

Na zahájení zahraje:

Old Time trio – Jiří Sedláček, Zdeněk Bojko a Jiří Konečný

Svět, v němž se pohybujeme, je plný znaků, které o něčem informují nebo k něčemu vyzývají. To se týká i znaků pokrývajících povrchy našich ulic a silnic, tedy vodorovného dopravního značení. Takové znaky podléhají změnám, které mohou otupit nebo zrušit jejich zamýšlený význam, ale jejich grafická podoba někdy vytváří uskupení, pod něž by se autor mohl jen podepsat.

(* 24.6.1947 v Praze)

• absolvent VŠCHT Praha (inženýr chemie),

• drtivou většinu pracovního života výzkumník ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v.v.i., od roku 2016 starobní důchodce

• fotografovat začal pod vedením svého otce, v dalším období autodidakt

• pozitivů moc nenadělal, pro přátele několikrát uspořádal promítání dianegativů (na způsob promítání diapozitivů).

Ve stříbrném období rád vytvářel negativy, nerad pozitivy. Po postupném poškození obou přístrojů Praktica fotí na digitál (2008).

Výstavu zahájí :

Tomáš Škrdlant (*1943) Publicista, dokumentarista.

Absolvent FAMU (režie). Před rokem 1989 byly jeho možnosti tvorby omezeny kvůli dokumentům, klteré natočil kolem roku 1968. Od roku 1990 natočil přes 60 autorských dokumentů, převážně s ekologickou, psychologickou a sociologickou tematikou. V letech 2000-2009 vedl na Masarykově univerzitě v Brně Seminář nelineárního myšlení.

V roce 1996 vydal knihu Demokracie přírody, je spoluautorem knihy Skrytá pravda země (společně s filosofem Zdeňkem Neubauerem).

V roce 2005 získal na festivalu Devět bran Trilobita a Křišťálovou menoru za film Milujte svého nepřítele. V roce 2009 získal Cenu Pavla Kouteckého za film Nevítaní, ve kterém mapuje příběhy obtížného dětství a dospívaní několika fyzicky postižených lidí.

Předchozí Kávový dýchánek

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc