Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Zahradní slavnost

Program:
Hry, soutěže, drobná vystoupení dětí i dospělých, rej čarodějnic,
jízdy Pohádkovým parním vláčkem.
Vstupné 10,- Kč, v kostýmu čarodějnice vstup zdarma.
Zahradní slavnost se koná na závěr výstavy Dětský klíč v rámci cyklu Když bariéry nejsou překážkou.

Předchozí Jan Benda: Nevyužité záměry, plány a projekty 2

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc