Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Jan Benda: Nevyužité záměry, plány a projekty 2

Druhá část přednášky Jana Bendy naváže na setkání 16.3., kdy se posluchači dozvěděli mnoho zajímavého o plánech a projektech, které vznikly na šumpersku nebo se našeho regionu dotýkaly a z různých důvodů nebyly realizovány. Pozornost bude tentokrát zaměřena zejména na projekty druhé poloviny dvacátého století.

Předchozí Noc s Andersenem v Šumperku již podesáté

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc