Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Za tajemstvím hradu Rabštejna u Bedřichova Radim Vrla

Beseda

Čas: 17.00 hod.

Vstupné: 50 Kč Malý sál

Rabštejn u obce Bedřichov patřil mezi významné moravské hrady, v současné době však náleží spíš mezi téměř zapomenuté památky. Kroměřížským a Olomouckým pracovištěm NPÚ zde byly v nedávné době prováděny průzkumné práce, které přinesly nové, překvapivé objevy. Přednáška se bude týkat především historie a stavební podoby hradu Rabštejna.

Předchozí Ivoš Müller – NEJVYŠŠÍ VRCHOLY (mého) SVĚTA

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc