Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Výstava Dětský klíč

KDYŽ BARIÉRY NEJSOU PŘEKÁŽKOU 2011
V rámci třetího ročníku projektu Městské knihovny Šumperk se představí obecně prospěšná společnost Dětský klíč Šumperk a školy Pomněnka a Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3, které navštěvují mimo jiné i děti s diagnózou autismu. Zájemci se prostřednictvím výstavy i doprovodných akcí dozvědí více o diagnóze poruchy autistického spektra (PAS) a o problematice autismu

Předchozí Milan Jána: Madeira a Porto Santo

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc