Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Vít Lucuk: Přežili svou dobu

Vít Lucuk nás seznámení s internetovým portálem Paměti národa, kde jsou zveřejněny vzpomínky více než dvanácti set pamětníků z celého Česka a také z dalších evropských zemí. Povypráví o některých pamětnících našeho kraje, jejichž příběhy jsou zaznamenány v knize Přežili svou dobu. Vše doprovodí fotografiemi, krátkými zvukovými nahrávkami a videy.

Předchozí Kazimierz Staszków: Voda

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc