Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Kazimierz Staszków: Voda

Výstava fotografií.

Kazimierz Staszkow se narodil v r.1950 ve Velkých Kuněticích ( Slawniowice) a od dětství je spjat s regionem Nysy. Zabýval se řadou činností: studoval historii a restaurátorství, pracoval jako restaurátor stylového nábytku, účastnil se výstavby válkou zničeného domu kultury v Nyse, vyzkoušel si tvrdou práci v kunětických mramorových lomech. Když jej odmítlo poslouchat zdraví, dospěl k názoru, že nemoci je nejlépe vzdorovat prací a aktivitou. Zajímá se o geologii, historii regionu, psaní, kresbu, hodně času věnuje ediční práci, jeho fotografie najdeme v řadě publikací o Nyse a okolí. Věnuje se turistice, putuje pěšky i na kole a samozřejmě všude fotografuje. V Šumperku vystavoval své fotografie v knihovně v letech 2001 a 2002, v divadle v r.2006, v roce 2008 se účastnil společné putovní výstavy fotografů spolu s Ivo Netopilem, Vojtou Krejčím a Honzou Valchařem, která se uskutečnila v Šumperku, Nyse a dalších knihovnách na české i polské straně hranice.

Předchozí Tomáš Přikryl: Napříč Andami

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc