Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka

Městská knihovna v letošním roce opět předá knížky prvňáčkům, kteří se spolu se svojí paní učitelkou zapojili do projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka.

Slavnostního předání v dopoledních hodinách se zúčastní autor knihy Martin Šinkovský.

Předchozí Jakub Hříbek – Ptáci a květiny

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc