Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Steven MacIntosh – Komunikace mezi partnery

Čas: 17.30

Vstupné: 50 Kč

Máte pocit rostoucího odcizení mezi vámi a vašim partnerem?
Společně strávené chvíle jsou vyplněny prohozením pár bezvýznamných vět či nepříjemným tichem? Můžete to změnit a začít znovu komunikovat. Každodenní život přináší radostné okamžiky i konflikty, a nabízí nám tedy nespočet příležitostí k vyjádření se a efektivní komunikaci. Osvojte si prostředky, které vám pomohou nastartovat proces prohlubování vašich vztahů a sbližování se skrze autentickou komunikaci.

Steven působí jako lektor angličtiny a komunikační kouč. Výuku anglického jazyka propojuje s rozvíjením stylů a způsobů myšlení a komunikačních technik, jako je NLP (neurolingvistické programování). Nabízí studentům nový pohled na studium a komunikaci, který vychází z disciplín jako je trénink paměti či maximální výkonnost. Před nedávnem publikoval o základních principech konverzace knihu Ultra Simple Guide to Conversation: Fundamentals of Conversation, která je v současné době k dispozici pouze v angličtině. Do konce tohoto roku by měla vyjít i v českém překladu.

Předchozí Katarína Líšková – Madagaskar 35mm

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc