Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Setkání s nejstarším čtenářem Josefem Luckým

u příležitosti 95.narozenin našeho čtenáře Josefa Luckého jsme uspořádali setkání, kterého se účastnily nejen knihovnice. Panu Luckému přišel poblahopřát také starosta Zdeněk Brož, zahrál soubor Gracioso Quintet ze tříry Antonína Mináře na ZUŠ Šumperk. Vyprávění pana Luckého zaujalo také přítomné novináře.

Předchozí Dražba výtvarných děl

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc