Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Seminář – Nejvyšší vrcholy mých kontinentů – Ivo Müller

Čas: 18.00

Místo: velký sál

Vstupné: 50 Kč

Další drobty z oblíbeného batohu: Arménie: Aragac (4090 m) – čtyřrohá koruna na sopečné hlavě; Bolívie: Sajama (6542 m) – závratná vyhlídka na Altiplano; Nový Zéland: Mount Cook/Aoraki (3724 m) – propichovač oblaků a pojídač stanů; Indie: sólo na panenskou šestitisícovku; Kazachstán: Chan Tengri – o tom, jak z býlí není síly; + další hůrky a histůrky + anketa + vzpomínka na Benyho.

Nejvyší vrcholy
Předchozí Vernišáž – Wiosna, ach to ty! Jaro, tohle jsi ty! – Justyna Janek

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc