Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Seminář Moderní dějiny – Stručné dějiny Číny ve 20. stol.

Seminář Moderní dějiny

Stručné dějiny Číny ve 20. stol. – Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00 hod.

Místo: Malý sál

Vstupné: 30 Kč

Čína je rozhodně zemí mnoha divů a mimořádně pestré historie. V semináři si představíme hlavní mezníky moderních čínských dějin, které nabízejí řadu ojedinělých událostí a příběhů. Vzhledem k velikosti země se přitom dějinné turbulence vždy týkaly ohromného množství obyvatel. Projdeme si události od svržení císařství přes občanské války, boj o přežití s Japonskem až po vládu čínských komunistů s mnoha jejich experimenty.

Předchozí Trikolora – Komiks autorů Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho762

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc