Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Seminář Moderní dějiny – Rozpad Sovětského svazu a jeho důsledky

Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00

Místo: Velký sál Vstupné: 50 Kč

V závěrečném díle cyklu přednášek z moderních dějin pro veřejnost se zaměříme na zásadní změny, které přinesl zánik SSSR. Shrneme si nejprve příčiny a průběh této dějinné události, abychom si následně popsali vznik mnoha nástupnických států s komplikovanými vzájemnými vztahy. Rozpad SSSR se stal základem pro řadu dalších konfliktů, které ovlivňují i naši velmi aktuální současnost, a je tedy velmi užitečné se v této složité problematice dobře orientovat. Pobaltí, kavkazské státy, Čečensko, Moldávie, Podněstří, Kazachstán, Gruzie, Osetie, Ukrajina, Krym, národnostní problematika… mnoho a mnoho témat k zamyšlení.

Předchozí Literární seminář – Současní irští spisovatelé

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc