Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Literární seminář – Současní irští spisovatelé

Přednáší: Mgr. Filip Říhovský

Čas: 18.00

Místo: Malý sál Vstupné: 50 Kč

Nejen současné irské spisovatelky (Sara Baume, Lisa McInerney), ale také jejich mužské protějšky (Donal Ryan, Joseph O´Connor) dokazují, že Irsko má autory svým významem překračující národní hranice. Komorní prózy Donala Ryana, to jsou vnitřní světy vesměs nespokojených, nepochopených, v lásce či společenském uplatnění neúspěšných, frustrovaných a občas i zkrachovalých obyvatel malých měst, a ať už nesou vinu společenské poměry, ekonomická krize, lidé v jejich okolí, nebo oni sami, bývá reakcí těchto lidí zášť, závist, škodolibost, útěk k alkoholu i agresivita. Vnitřní monology odkrývají maloměstské poměry, stejně jako psychiku, názory, emoce i úroveň myšlení různorodých charakterů.

Prozaik Joseph O´Connor svou tvorbou dokazuje, že umění vyprávět a dobrý román nepatří minulosti. Ať už v jeho díle ožívá vzdálenější či nedávná irská minulost, nebo se v něm zrcadlí současný svět, vždy v něm čtenář najde důmyslně vystavěný děj a propracované, komplikované a jednoznačnému hodnocení se vzpírající postavy, to vše pak doplňuje autorova znalost dobových reálií, společenských i kulturních poměrů, stejně jako zasvěcenost v oblasti jazyka nebo hudby. Ta ostatně v prózách bratra zpěvačky Sinéad O´Connor hraje vždy určitou roli.

Galerie

Předchozí Aerosouls tour 2022, Šumperk

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc