Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Seminář Moderní dějiny – Arabsko-izraelský konflikt ve 20. století

Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00 hod.

Místo: Malý sál

Vstupné: 30 Kč

Tentokrát si přiblížíme spletitý konflikt, který se táhne jako červená niť celým minulým stoletím a pokračuje až do současných dnů. Soužití Židů, Palestinců a dalších jejich arabských sousedů na Blízkém východě je velmi komplikované, zatížené oboustranným násilím, ale zároveň je i fascinující a plné silných příběhů. Zaměříme se na příčiny konfliktu a hlavní vývojové fáze.

Seminář Moderní dějiny je určen pro širokou veřejnost všeho věku, pro začátečníky i mírně/středně pokročilé. Každý, kdo si chce konečně uspořádat svoje znalosti z obecných dějin 20. století a případně si je rozšířit, je vítán. Předmětem seminářů budou světové a evropské dějiny 20. století. Určitě však nepůjde o odborné přednášky pro historiky specialisty!

Předchozí SKŘÍTEK JIŘIN a jeho cesty křížem krážem do světa knih a zase ven

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc