Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Romarising/ Romské obrození

Zahájení výstavy: 9.9.

Čas: 17.00

Doprovodný program:

Koncert romské cimbálovky – od 17.45

Vstup zdarma

Místo: půjčovna pro dospělé a VELKÝ SÁL

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk ve spolupráci s Muzeem Romské kultury uspořádala výstavu Romarising / Romské obrození. Vystaven bude výběr z více než 100 portrétů českých občanů – Romů, kterým se úspěšně podařilo prosadit se v majoritní společnosti a to navzdory velmi silně zakořeněným předsudkům. Otevírají tím cestu k porozumění a k úspěšnému začlenění romské menšiny jako rovnocenného partnera do společnosti. Tento projekt je poctou jejich odvaze.

Součástí zahájení výstavy bude koncert romské cimbálovky.

V rámci spolupráce v knihovně proběhnou přednášky pro ŽS a SŠ ( 10.9. a 14.9.).

Předchozí Vernisáž – Od Dany žáci

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc