Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Rok s krajkou

Na putovní výstavě Městské knihovny Sedlčany si můžete prohlédnout krajky 14 sedlčanských krajkářek, které se scházely při různých kurzech pořádaných v této knihovně v rámci komunitního projektu Lukášek. Vystavovat nebudou pouze zkušené krajkářky, ale i úplné začátečnice. Výstava je důkazem, že potěšení z krajky může mít opravdu každý.

Předchozí Středověký Novgorod

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc