Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Středověký Novgorod

Beseda s historičkou Katedry slavistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jitkou Komendovou a rusistou Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha Michalem Řoutilem
o unikátních nálezech písemných dokumentů a o dějinách významného ruského středověkého města, doplněná promítáním francouzského dokumentárního filmu Novgorod – dopisy ze středověku (Marc Jampolsky, 2004).

Galerie

Předchozí Sborník ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA ZE SEVERNÍ MORAVY

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc