Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Přednáška – Zaniklá sídla Moravy a Slezska – David Kovařík a Hana Vavrouchová

Čas: 17.00

Místo: velký sál

Vstupné: 100 Kč

Městská knihovna TGM Šumperk ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Šumperk pořádají přednášku s názvem Zaniklá sídla Moravy a Slezska. V přednášce budou prezentovány výsledky a poznatky z mezioborového projektu Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska, podpořeného Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI II, na němž se podíleli historikové, krajinní ekologové a informatici, kteří mapovali, zkoumali a dokumentovali vývoj sídel zaniklých zejména v pohraničních oblastech v pohoří Jeseníků, ale i na dalších místech moravského a slezského území od roku 1945 do současnosti. Přednáška odpoví na otázky, proč tato sídla musela zaniknout, co se stalo s jejich posledními obyvateli, jak se po zániku proměnila zdejší krajina i jaká je současnost těchto míst.

Zaniklá sídla Moravy a Slezska
Předchozí Koncert – Marty Walker s kapelou Martyans – host večera Jan Žamboch (Wolf Lost In The Poem)

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc