Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Přednáška – Poutní místa na Šumpersku – Mgr. Božena Kaňáková – archivářka SOkA Šumperk

Čas: 18.00

Místo: velký sál

Vstupné: 50 Kč

Tradice zbožných poutí na Moravě, stejně jako v Čechách, má své kořeny již ve středověku. Vykonáním takové pouti činili mnozí křesťané pokání za své hříchy. Při zbožném putování se též snažili o posvěcení svého života a o jeho duchovní obohacení. Zlatý věk poutí pak nastal v souvislosti s rekatolizací v 17. a 18. století. Také na Šumpersku se nachází celá řada poutních míst, ke kterým mířily zástupy věřících, hledajících zde útěchu i uzdravení. Některá z těchto míst svému účelu slouží dodnes, jiná si můžeme připomínat pouze z dobových záznamů. Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s nejznámějšími poutními místy v okrese Šumperk, mezi které patří poutní kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné, kostel sv. Anny v Hoštejně, kostelíček Božího těla u Bludova nebo Vřesová studánka.

Poutní místa na Šumpersku

Galerie

Předchozí Do knihovny za pohádkou – Tři prasátka – Divadlo Milana Šťastného

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc