Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Přednáška – Národnostní situace na Šumpersku, Jesenicku a Zábřežsku v prvních poválečných letech – Mgr. Dimitris Atanasiadis, Ph.D

Čas: 17.00

Místo: velký sál

Vstupné: 100 Kč

Konec druhé světové války svým významem ovlivnil vývoj lidské společnosti na několik následujících desetiletí. Samotné ukončení největšího válečného konfliktu v lidských dějinách dalo do pohybu celou řadu politických, ekonomických, společenských, kulturních i národnostních změn, které se projevily i v těch nejodlehlejších regionech a nejmenších vesnicích Československa. Je příznačné, že tyto proměny se výraznou měrou dotkly také okresů Šumperk, Jeseník a Zábřeh. Československou vládou navrhovaný plán odsunu německého obyvatelstva po souhlasu mocností na počátku srpna 1945 v následujícím roce získal konečné kontury. Statisíce osob německé národnosti bylo z českých pohraničních okresů vysídleno do sovětské nebo americké okupační zóny. Do vysídlených příhraničních regionů pak přicházeli noví osadníci z československého vnitrozemí nebo Slovenska, jako např. z Valašska, Slovácka, Hané, Čech nebo z oblastí jižního či východního Slovenska. Mnoho Čechů a Slováků přišlo také z ukrajinské Volyně, z Podkarpatské Rusi, Maďarska, Rumunska či Bulharska. Od přelomu 40. a 50. let se v některých pohraničních okresech začali usazovat také Řekové a Makedonci. Všechny tyto národy a národnosti s sebou přinášely do nového prostředí své kulturní a společenské zvyky a tradice.

Přednášku pořádá Městská knihovna T. G. M. Šumperk ve spolupráci se Státním okresním archivem Šumperk.

Plakát pro přednášku národnostní situace na Šumpersku, Jesenicku a Zábřežsku v prvních poválečných letech D. Atanasiadise
Předchozí Přednáška – Základy sebeprezentace – Zdeněk Stejskal

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc