Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Přednáška – Základy sebeprezentace – Zdeněk Stejskal

Čas: 18.00

Místo: malý sál

Vstupné: 100 Kč

Základem dobré sebeprezentace je mluvit na veřejnosti, vystupovat sebejistě a přívětivě vůči posluchačům. Při našem setkání si povíme o našich hlasivkách, posazení hlasu a správném dýchání. Ukážeme si, jak náš postoj, jednání a gesta ovlivňují posluchače ve vnímání nás samotných. A hlavně se zaměříme na to, jak trému zvládnout, ačkoliv ji úplně porazit není snadné. Pokud jste nuceni často vystupovat na veřejnosti, máte ostych před někým mluvit, a dělá-li vám problém uplatnit se mezi cizími lidmi, je kurz Základy sebeprezentace určen právě vám.

Plakát pro přednášku základy sebeprezentace Zdeňka Stejskala
Předchozí Knihovna uzavřena

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc