Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Přednáška – Hoštejn – starobylý hrad na západní výspě Moravy – Radim Vrla, Jitka Štáblová, Jiřina Skřivánková

Čas: 17.00

Místo: velký sál

Vstupné: 50 Kč

Přednáška pojednává o historii a stavební podobě starobylého hradu Hoštejna, jehož zříceniny se dochovaly v blízkosti historické moravsko-české hranice. V areálu hradu jsou prováděny záchranné i průzkumné práce. Ty přinesly zcela nová a překvapivá zjištění, která se týkají především stavebního vývoje hradu. Hlavním cílem přednášky je seznámit veřejnost s těmito novými poznatky, ale také s probíhajícími záchrannými pracemi v areálu hradu. Hoštejn je, jako mnoho tajemných míst, opředen řadou pověstí; účastníci přednášky nebudou ochuzeni ani o ně.

Plakát pro přednášku Radima Vrly, Jitky Štáblové, Jiřiny Skřivánkové
Předchozí Do knihovny za pohádkou – O pejskovi a kočičce – Divadlo Puk

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc