Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

NÁVRAT LOSOSŮ DO ČESKÝCH ŘEK? – RNDr. Jiří Křesina

Kdy: 21.9. 2017

Čas: 17.00 hod

Vstupné: 50 Kč

Přednáška o historii labské populace lososa obecného a o současném stavu repatriačního programu na obnovení populace lososa v ČR.

O návrat lososa do tuzemských vod se rybáři, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa národního parku České Švýcarsko snaží téměř 20. let. Česká lososí populace zatím stále není soběstačná. Ekologové se přesto nevzdávají a hledají nové způsoby pomoci.

Galerie

Předchozí HISTORICKÉ TOULKY ŠUMPERSKEM – DRAHOMÍR POLÁCH

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc