Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Luboš

Čas: 17.00 hod.

Setkání s autorem výstavy Lubomírem Hlavsou, hudebníkem, ilustrátorem, výtvarníkem, scénaristou, kameramanem a režisérem, který se začátkem měsíce března dožívá významného životního jubilea. Návštěvníci se mohou těšit na příjemné povídání o autorově tvorbě, jehož součástí bude také promítání „Filmu o filmu“ (historickém doku-dramatu) Poslední útěk Jeronýma Pražského, jehož je L. H. režisérem.

Předchozí Literární a výtvarná soutěž

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc