Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Literární seminář – osobnosti české překladatelské školy – Federico García Lorca – „básník měnící zlo lidství v dobrodiní krásy“ v překladech Lumíra Čivrného – Marie Brožová

Čas: 18.00

Místo: malý sál

Vstupné: 50 Kč

„Španělsko je země ostrých profilů. Zde není mlhavého vyjadřování, kterým lze utéci do jiného světa. Vše je tu vykresleno v co nejostřejších obrysech. Ve Španělsku je mrtvý více mrtev než kdekoliv jinde na světě. A kdo by chtěl skočit odtud do sna, pořeže si nohy o ostří holičské břitvy. Vždy si budeme musit být vědomi, že krása Španělska není klidná, něžná a mírná, nýbrž prudká, vzrušená a bez míry, často bez hranic; je to krása, jíž chybí světlo rozumového systému, o který by se opřela.“ F. García Lorca, 1928

Federico García Lorca
Předchozí Přednáška – Setkání s medicínou – první pomoc v domácnosti a péče o malé pacienty – Josef Čikl a Marian Olejník

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc