Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Přednáška – Setkání s medicínou – první pomoc v domácnosti a péče o malé pacienty – Josef Čikl a Marian Olejník

Čas: 17.00

Místo: velký sál

Vstup volný

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk ve spolupráci s Nemocnicí Šumperk a MAPO academy připravila přednášku o poskytování první pomoci v domácnosti spojenou s praktickým nácvikem. Těšit se můžete na poutavá odborná sdělení v podání prim. MUDr. Josefa Čikla a prim. MUDr. Mariana Olejníka, kteří vás seznámí s praktickými radami potřebnými pro efektivní a včasné poskytnutí první pomoci, s postupy při akutních onemocněních u dětí a s dalšími informacemi nezbytnými pro domácí péči. Stejně tak budete mít možnost prakticky si vyzkoušet KPR – kardiopulmonální resuscitaci – a chybět nebude ani bohatý prostor pro vaše dotazy související s přednášenou problematikou.

Setkání s medicínou
Předchozí Beseda – Pod povrch – Světlana Witowská, Martin Šimek

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc