Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Jednotka intenzivního života – Dokument s následnou besedou s MUDr. Ondřejem Kopeckým

Městská knihovna TGM ve spolupráci s Charitou Šumperk

Čas: 17.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného. Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu témata, která z našich životů v podstatě zmizela. V prostředí robotické medicíny a zbožštělých bílých plášťů, orientujících se na nemoc jako takovou, se do středu jejich pozornosti vrací člověk. V intimních rozhovorech lékaři se svými pacienty hledají odpovědi na otázku, na niž se v nemocnicích, kde život končí pro 60-70 % české společnosti, bohužel zapomíná: „Jak žít dobrý život s nemocí?“

Po filmu bude následovat moderovaná beseda s jedním z hlavních protagonistů filmu MUDr. Ondřejem Kopeckým a členy místního multidisciplinárního paliativního týmu Hospicové péče Caritas, distančního pracoviště Šumperk. Večerem nás provede člen paliativniho týmu Fakultní nemocnice Olomouc Slávek Vurst.

Předchozí Do knihovny za pohádkou – Divadlo Čučka Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc