Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Ivoš Müller NEJVYŠŠÍ VRCHOLY (mého) SVĚTA aneb: Proč na ty kopce vlastně lezu?

Hledání a nalézání nejvyšších kót jednotlivých států v Evropě (33), příležitostně i jinde

Co všechno lze vysypat z batohu po mnoha letech cárání po světě, tedy kromě promočených bot, připáleného ešusu a vítězoslavného zápisu do deníku.

Kam až sahají hranice domova.

Daleké rozhledy z vrcholů: po zvlněné krajině hor i vlastního života.

Výstup na špičku vlastního nosu, pohled na horizont natažené paže.

Moudrost horských nosičů, pastevců na kolibách, poustevníků v klášterech, větrem rozcuchaných travin, zarůstajících pěšin a věčně utíkajícího slunce.

Příběhy o chlapáctví a kamarádství, o útěku před civilizací, o klukovských snech, o hluboko skrytých motivech.

Ovšem také tvrdá fakta: kdy? kudy? jak vysoko? jak snadno? za kolik? co za to?

v protikladu k éterické bludičce: Proč to všechno?

cyklus noeticko-cestopisných přednášek

alias: pohled do nitra tulákovy duše

Díly cyklu:

hory nádherné, úžasné, vznešené, neodolatelné, malebné

u každého dílu jeden bonus z mimoevropských hor

I. HORY NÁDHERNÉ

na horké půdě (Island), rodné hroudy (Česko), u liliputánů (Andorra), boj o přežití (Rusko), ledovce a kavčata (Švýcarsko), panství mečových rytířů (Lotyšsko), bonus

Termín: 17.1.

Čas: 17.30 hod.

Vstupné: 50 Kč

Malý sál

Předchozí Markéta Pilátová – redaktorka týdeníku RESPEKT

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc