Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Do knihovny za pohádkou – Divadlo Tramtárie – Eminka a Emoušek

Čas: 10.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 70 Kč

Určitě to taky, děti, znáte. Někdy se nám všechno daří tak, že bychom samým štěstím

nejraději vyskočili až do stropu, ale jindy nás zase potkají věci, které nás pěkně potrápí.

Stejně to má i malý Eliáš, který se s pomocí kouzelných skřítků Eminky a Emouška učí

poznávat pocity, naslouchat jim, chápat je a hlavně se jich nebát.

Předchozí Burza knih

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc