Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Burza knih

Široká nabídka vyřazených knih za symbolické ceny. Akce je určená dospělým čtenářům,

kteří si ve vestibulu knihovny budou moct vybrat jak z beletrie, tak i z naučné literatury.

Burza potrvá od 14 do 17 hodin.

Předchozí Seminář Moderní dějiny Válka v Tichomoří – Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc