Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Dějiny Evropské unie v souvislostech – Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Seminář Moderní dějiny

 

Čas: 18.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

Únorové pokračování cyklu přednášek z moderních dějin pro veřejnost přiblíží historii evropské integrace. Stručně a jasně si popíšeme vývoj myšlenky na užší spolupráci evropských zemí, postupné vytváření evropského projektu a jednotlivých organizací, rozšiřování evropských společenství a nakonec vznik EU jako výsledek dlouhého integračního procesu. To vše na pozadí mezinárodně-politických souvislostí. Ideální příležitost poskládat si vaše střípky „evropských“ znalostí do přehledného systému!

Předchozí Jednotka intenzivního života – Dokument s následnou besedou s MUDr. Ondřejem Kopeckým

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc