Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Cyklus celostní muzikoterapie – Muzikoterapie pro každého

Čas: Dopoledne 9 – 12 hod.

Odpoledne 15 – 17 hod.

Vstupné: 100 Kč – dospělí, 30 Kč – děti

Velký sál

Dopooledne

Muzikoterapie pro děti: Iva Smýkalová, Sabina Pelechová, Irena Savková (dopolední blok 9-12h)

workshop a bubnování

Odpoledne

Nástroje v muzikoterapii: Irena Savková (15h – 16h)

přednáška pro veřejnost

Workshop: Miroslav Endrych – výroba hudebních nástrojů

povídání o nástrojích a možnost zakoupení nástroje

Společná muzikoterapeutická relaxace: Sabina Pelechová, Irena Savková (od 16h)

pro účastníky setkání

Předchozí „Klasika Viva slovem“

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc